Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Projektnamn: Brf Linneas utsikt
Projektet avser nybyggnation av 5 stycken huskroppar med 11 - 4 våningar. Totalt rör det sig om 120 ...

Byggkostnad: 170 Mkr
Byggstart: januari 2017

Nybyggnad av flerbostadshus i Uppsala

Projektnamn: Brf Läsa och Brf Skriva
Här utför vi: * Landskapsarkitekt * Markprojektering I Brf Skriva bygger vi 56 lägenheter med 1-4 ...

Byggkostnad: 120-200 Mkr
Byggstart: januari 2017

Nybyggnad av bostäder i Kalkbrottet i Limhamn, Malmö, etapp 3

Projektnamn: Brf Spira, Elinegård, etapp 3 (del 1)
Här utför vi: * Landskapsarkitekt * Markprojektering Brf Spira består av 57 lägenheter runt en grö...

Byggkostnad: 60-80 Mkr
Byggstart: december 2016

Nybyggnad av enbostadshus i Jönköping, etapp 3

Projektnamn: Samset, etapp 3
Vi på Landskapsmästarna Larcia AB är med ifrån etapp 1 och framåt när det gäller detta projekt i Jön...

Byggkostnad: 50 Mkr
Byggstart: augusti 2015

Nybyggnad av flerbostadshus i Hjo

Projektnamn: Baggestedtsgården
Här utför vi: * Landskapsarkitekt * Markprojektering Wennergrens, beslutade sig för att bygga 18 h...

Byggkostnad: 25-30 mkr
Byggstart: april 2015

Upprustning av lekpark i Alingsås, etapp 2

Projektnamn: Nolhaga Park
Här utför vi: * Markprojektering

Byggkostnad: ca 2 mkr
Byggstart: oktober 2013

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås

Projektnamn: Brf Utsikten
Här utför vi: * Landskapsarkitekt * Markprojektering Entré och biutrymmen förläggs i suterrängplan ...

Byggkostnad: ca 75 mkr
Byggstart: maj 2013

Om- och tillbyggnad av skola i Smålandsstenar

Projektnamn: Nordinskolan
Här utför vi: * Landskapsarkitekt * Markprojektering

Byggkostnad: 50-60 mkr
Byggstart: april 2013

Ny beläggning av torgyta, byggnation av scen mm i Huskvarna

Projektnamn: Alf Henriksons Plats
Här utför vi: * Landskapsarkitekt * Markprojektering

Byggkostnad: ca 2 mkr
Byggstart: mars 2012

Nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping, etapp 1

Projektnamn: Brf Yasuragi
Här utför vi: * Landskapsarkitekt * Markprojektering Stadsbyggnadspriset 2012 tilldelades flerbosta...

Byggkostnad: 151 mkr
Byggstart: april 2010