Tillbyggnad av terminalbyggnad i Ängelholm

Projektnamn: Ängelholms flygplats
Tillbyggnad avgångshall, entréhall. Projektering av rör- och luftbehandlingsinstallationer.

Byggkostnad: 10-15 mkr
Byggstart: oktober 2013

Till- och ombyggnad av affärshus i Helsingborg

Projektnamn: City Gross
Projektering av röranläggning.

Byggkostnad: minst 40 mkr
Byggstart: januari 2013

Till- och ombyggnad av lager i Helsingborg

Projektnamn: Grustaget
Framtagning av förfrågningsunderlag rör- och luftbehandlingsinstallationer för totalentreprenad. Ene...

Byggkostnad: ca 60 mkr
Byggstart: november 2012

Nybyggnad av lager i Helsingborg

Projektnamn: Köpingegården
Framtagning av förfrågningsunderlag för utförande entreprenad rör- luft- och styrinstallationer.

Byggkostnad: ca 100 mkr
Byggstart: november 2012

Om & tillbyggnad av lager & livsmedelindustri på Västberga

Projektnamn: del av Nattskiftet 11
Projektering av styr-, rör- och luftbehandlingsinstallationer.

Byggkostnad: 100 mkr
Byggstart: december 2011

Nybyggnad av storlager i Helsingborg

Projektnamn: ICA Storlager
Projektering av rör- och luftbehandlingsinstallationer. Installationssamordning.

Byggkostnad: ca 600 mkr
Byggstart: juni 2005