Nybyggnad av sjukhus i Helsingborg

Projektnamn: Helsingborgs lasarett, Byggnad 23
Besiktning av VE-installationer

Byggkostnad: 1 MdKr
Byggstart: december 2015

Nybyggnad av hälsocenter i Ängelholm

Projektnamn: Hälsostaden, norra, by 71
Vi utför VE-projektering på Hälsostaden i Ängelholm.

Byggkostnad: ca 300 mkr
Byggstart: augusti 2015

Ombyggnad för skolverksamhet i Landskrona

Projektnamn: Gallerian fd
Ombyggnad för skolverksamhet i Landskrona Här utför vi Projektering av VVS och Styr.

Byggkostnad: 20 Mkr
Byggstart: november 2015

Renovering och ombyggnad av kök i F-9 skola i Ängelholm

Projektnamn: Kungsgårdsskolans kök
Renovering och ombyggnad av kök i F-9 skola i Ängelholm Här utför vi Projektering av VVS.

Byggkostnad: 5-6 Mkr
Byggstart: juni 2015

Renovering och ombyggnad av kök i skola i Ängelholm

Projektnamn: Rönneskolans kök
Renovering och ombyggnad av kök i skola i Ängelholm. Här utför vi Projektering av VVS.

Byggkostnad: 5-6 Mkr
Byggstart: juni 2015

Ombyggnad av sjukhus i Ängelholm

Projektnamn: Hälsostaden, norra, by 08
Ombyggnad av sjukhus i Ängelholm, avser ombyggnad av byggnad 08, yta: 5500 m². Här ytför vi Projekt...

Byggkostnad: ca 100 mkr
Byggstart: februari 2015

Tillbyggnad av veterinärstation i Helsingborg

Projektnamn: Lövskogen 2
Tillbyggnad av veterinärklinik, flytt av staket. nybyggnad av hundhus samt parkeringsplatser. Här ut...

Byggkostnad: Ej officiell
Byggstart: februari 2015

Till-och ombyggnad av matsal/aula och kök i Laröd, Helsingborg

Projektnamn: Holstagårdsskolan
Framtagning av förfrågningsunderlag rör, vent och styr för utförande entreprenad.

Byggkostnad: 9 mkr
Byggstart: februari 2013

Nybyggnad av sportcenter i Höganäs, etapp 2

Projektnamn: Höganäs Sportcenter
Företaget har inte lagt till någon egen notering

Byggkostnad: ca 35 mkr
Byggstart: maj 2013

Nybyggnad av förskola i Höganäs

Projektnamn: Erik Ruuth
Projektering av rörinstallationer.

Byggkostnad: ca 20 mkr
Byggstart: maj 2013

Ombyggnad till centralkök, skola, familjens hus m.m.i Perstorp

Projektnamn: Rosenhill
Projektering av rör- och luftbehandlingsinstallationer.

Byggkostnad: ca 46 mkr
Byggstart: augusti 2013

Ombyggnad till djursjukhus i Ystad

Projektnamn: Molekylen 6
Projektering av rör- och luftbehandlingsinstallationer.

Byggkostnad: Ej officiell
Byggstart: februari 2010

Tillbyggnad av veterinärstation i Helsingborg

Projektnamn: Kavalleristen 7
Här utför vi VS- och VE-projektering.

Byggkostnad: ca 7 mkr
Byggstart: januari 2014