Unikt och bra för hela branschen

Byggbranschen vill själv bli mer transparent och öppen – Byggfolio hjälper till.

Eftersom Byggfolio kopplar samman dina affärer, affärshistorier med referensprojekt i vår alltid tillgängliga plattform online upplevs det som mer transparent och öppet. Eftersom mottagaren av anbudet, offerten eller marknadsföringen får en helhetsbild av byggprojektet och vilka aktörer som varit involverade i det blir det helt enkelt mer trovärdigt och övertygande.

Just trovärdigheten är viktig och det unika i en Byggfolio är att mottagaren även har möjlighet att ta kontakt med såväl byggherre, beställare som konsulter eller UE på samma referensprojekt. Den informationen tas från Sverige Byggers databas.

Utöver att det är din affär, din affärshistoria på ditt referensprojekt så kan även t ex. en byggherre ha nytta av projektet i syfte att utbyta erfarenheter med byggherren för ett liknande projekt. (T ex. om en byggherre ska bygga nytt badhus kan kontakt tas med andra byggherrar som byggt badhus etc.)

Via Byggfolio öppnas fler möjligheter upp och ditt referensprojekt blir nyttigt för mottagaren av anbudet eller offerten. Att ha en Byggfolio blir alltså en slags kvalitetsstämpel i sig som också kan öppna upp möjligheterna till fler nya affärskontakter och affärer.

Byggfolio kopplar samman dina bästa affärer med relevanta referensprojekt i en alltid tillgänglig digital plattform. Det gör det effektivt för dig att på ett proffsigt sätt använda referensprojekt i dina anbud, offerter och i din marknadsföring – det är unikt!

Kontakta oss Prova gratis!
Vad är Byggfolio?
Så här enkelt är det
Nyttan med Byggfolio
För vem, och vilka?
Referensmail
Byggkartan
Det unika med Byggfolio
© Byggfolio | Referensprojekt ger nya affärer! | Vi använder cookies