Referensmail som matchar nya projekt och referensprojekt med en kirurgisk precision

Referensmailet matchar referensprojekt på Byggfolio.se med nya, kommande projekt från Byggsveriges största projektdatabas.

"Det blir en hygienfaktor att använda referensprojekt mer i sina anbud och i sin marknadsföring" säger försäljnings­chef Björn Wadén i samband med lanseringen av ett nytt Referensmail från Byggfolio. "Vår smarta logik gör nu att vi med en kirurgisk precision kan matcha nya och kommande projekt med de referensprojekt som ligger på Byggfolio.se och våra kunder gillar detta skarpt."

Björn fortsätter, "vi är de enda som använder en smart logik, vi kallar det referensrelevansfaktor, för att verkligen se till att referensprojekten används där de gör mest nytta - vi presenterar dem inför beslutsfattare som ansvarar för nya, kommande projekt som mest liknar referensprojekten."

"Det nya med vårt unika Referensmail är att vi automatiskt ser till att våra kunders Byggfolios och deras referensprojekt lyfts fram där de gör som mest nytta - framför de byggherrar, arkitekter och byggentreprenörer som just nu planerar inför ett liknande projekt. En byggherre som planerar att bygga ett nytt badhus i en viss omfattning och på en viss ort får nu automatiskt förslag på referensprojekt från Byggfolio som matchar så bra som möjligt." lägger Björn till.

Exempel på ett referensmail
Exempel på referensmail

För våra kunder innebär detta att det finns en ännu större anledning att ha fler referens­projekt på Byggfolio.se och gärna även ha olika typer av referens­projekt för att i högre utsträckning nå ut till liknande projekt via vårt referens­mail. Vårt tips är t.ex. att man har en variation av nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation, underhållsjobb etc. Vi rekommenderar även att man väljer ut referens­projekt av olika typer av projekt som t ex. flerbostadshus, kontor, hotell, restauranger, idrottsprojekt, skolor, broar eller andra typer av bygg- eller anläggningsprojekt. Jobbar man dessutom över större geografiska områden bör man även ha referens­projekt från flera olika län och orter.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.

Vad är Byggfolio?
Så här enkelt är det
Nyttan med Byggfolio
För vem, och vilka?
Referensmail
Byggkartan
Det unika med Byggfolio
© Byggfolio | Referensprojekt ger nya affärer! | Vi använder cookies